Grupy młodzieżowe są dotowane z budżetu miasta Gdyni
Aktualnosci
24.02.2024 r. Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze.
napisane przez admin dnia
Dzień dobry,

W imieniu Zarządu KATS ALPAT serdecznie zapraszamy Państwa na spotkanie 24.02.2024 na godz. 14.00 Aula ZSO8 Gdynia ul. Wiczlińska 50 a.
Spotkanie będzie podzielone na dwie części:
1. 14.00-15.00 Wykład Pani dietetyk Aldony Klebowskiej "Zdrowie ukryte w nawykach żywieniowych" Cześć dla zawodników i rodziców
2. 15.00-16.00 Walne Zebranie członków Klubu, Część dla rodziców

Zarząd Koleżeńsko-Amatorskiego Towarzystwa Sportowego „ALPAT” zwołuje na dzień 24.02.2024 r. Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze.

• I termin - godzina 15:00
• II termin - godzina 15:15

Zebranie odbędzie się w Auli ZSO8 Gdynia ul. Wiczlińska 50a

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego
2. Przyjęcie porządku obrad
3. Przedstawienie i przyjęcie sprawozdania Zarządu z działalności Towarzystwa
4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
5. Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi
6. Powołanie Komisji Skrutacyjnej
7. Wybory Prezesa
8. Wybory Członków Zarządu
9. Wybory Komisji Rewizyjnej
10. Podjęcie Uchwał
11. Dyskusja i wolne wnioski
12. Zakończenie obrad

Za Zarząd KATS „ALPAT”
Tomasz Dalach
prezes

© 2012 - 2022 siatkówka.alpat.com.pl
projekt i realizacja: pawel.urbaniak@krolnet.pl